MENU

Nyt klubkoncept om ungdomsfodbold på vej

Et helt nyt klubkoncept – Ungdomsfodbold 2.0 – er på vej. Fastholdelse af unge fodboldspillere er grundstenen i konceptet, der bygger på kluberfaringer. Følg med på Facebook!


Følg udviklingen i dansk ungdomsfodbold på facebook.com/ungdomsfodbold. Foto: fodboldbilleder.dk


Kan holdsamarbejde med naboklubber, en Facebookfanside for et U14-pigehold og fire årlige sociale aktiviteter være nøglen til at skabe et godt ungdomsfodboldmiljø både på og udenfor banen?

Svaret er ja, og erfaringerne kommer fra de otte fodboldklubber, der i weekenden deltog i en workshop i DBU med overskriften ’Ungdomsfodbold 2.0 – et klubkoncept’.

Workshoppen tog udgangspunkt i de fire temaer, der udgør grundpillerne i ’Ungdomsfodbold 2.0’: træningsmiljø, klubmiljøet, træneren og klubstrategi.

Formålet med klubkonceptet er at udvikle en række håndgribelige redskaber til at fastholde flere piger og drenge i ungdomsfodbolden. Redskaberne skal udvikles på baggrund af generel viden på området samt erfaringer fra en række ’best practice-klubber’, der med forskellige initiativer har formået at skabe gode ungdomsfodboldmiljøer:

”Ved at inddrage klubber, der har gode erfaringer med at fastholde ungdomsspillere, får vi forskellige, relevante og ikke mindst konkrete idéer, der kan hjælpe os med at udvikle et koncept, der kan gøre en forskel i alle typer klubber,” siger Anders Rørtoft-Madsen, projektleder i DBU Ungdom.

Arbejdsgruppen bag Ungdomsfodbold 2.0 samler nu alle input fra workshoppen og arbejder videre på det samlede koncept, der skal testes i en række pilotklubber i efteråret, før det forventeligt er klar til brug i klubberne i foråret 2015.


Følg udviklingen på Facebook

Du har mulighed for at følge udviklingen af Ungdomsfodbold 2.0 på facebook.com/ungdomsfodbold, hvor vi løbende vil fortælle om konceptet.

Facebooksiden er målrettet ungdomstrænere og handler om både de store linjer og de små detaljer i dansk ungdomsfodbold.

Målet er at skabe en platform, hvor ungdomstrænere kan følge udviklingen, deltage i dialogen, hente inspiration og være med til at præge feltet.


Læs mere
Ungdomstema på dbu.dk
Det handler også om andet end fodbold! (DBU-nyhed 31. august 2012)

Log ind

c