MENU

DBU hilser konkurrence til fodbold velkommen

En rapport udarbejdet af DIF om Fodbold i Danmark skaber ifølge DBU’s næstformand, Bent Clausen, et godt grundlag for kommende strategiske beslutninger.

Dansk fodbold er og vil de kommende år blive udsat for konkurrence som aldrig før.

Det er konklusionen i rapporten ‘Fodbold I Danmark’, som Danmarks Idræts-Forbund (DIF) netop har offentliggjort. Rapporten rummer en analyse af dansk fodbold i en kontekst af en række ’Megatrends’ i danskernes efterspørgsel af idræt og motion.

Ifølge rapporten vil dansk fodbold de kommende år blandt andet blive udfordret på medlemstal og kommercialisering. Hos DBU glæder næstformand, Bent Clausen sig over rapporten, og anser den som et værdifuldt værktøj i den konstante udvikling af dansk fodbold, der arbejdes for i DBU, Lokalunionerne og de danske fodboldklubber.

”Analysen peger meget rigtigt på, at dansk fodbold bliver udfordret af nye vaner i samfundet, hvor folk efterspørger lettere tilgængelighed og mere fleksibilitet blandt andet som konsekvens af den demografiske udvikling, hvor der bliver færre unge og flere ældre. Den udfordring skal vi alle være bevidste om,” vurderer Bent Clausen. 

Fokus på alternativ fodbold
DBU Lokalunioner og landets klubber har selv oplevet en række af de tendenser – såkaldte megatrends – som beskrives i rapporten. Derfor har DBU de senere år lanceret en række nye projekter og initiativer, der skal imødekomme danskernes nye vaner og ønsker. Blandt de mest succesfulde aktiviteter er Fodbold Fitness, hvor deltagerne har fokus på træning og øvelser og ikke turnering eller kampe, som traditionelt har været klubfodboldens omdrejningspunkt.

”DBU ønsker at tage større ansvar i samfundet for danskernes sundhed og trivsel og samtidig bidrage til, at danskerne får motion i den form, der passer dem i det daglige. Samtidig er projektet en reaktion på den stigende konkurrence, som vi oplever fra mere kommercielle tilbud som eksempelvis fitnesscentre,” fortæller Bent Clausen.

Fodbold Fitness tilbydes i dag landsdækkende i 180 forskellige klubber, hvor mere end 2.500 nye og eksisterende fodboldspillere deltager i den uforpligtende og fleksible fodboldform. Center for Holdspil og Sundhed har været med til at udvikle Fodbold Fitness og udgivet analyser om, at fodbold er en af verdens sundeste sportsgrene.

Dansk fodbold skal rumme flere
DBU’s bestyrelse og ledelse har netop lanceret den nye fortælling ‘En Del af Noget Større’, der blandt andet sætter fokus på, at DBU og dansk fodbold skal løfte et større ansvar for sundhed, trivsel, integration og læring i skolen. Den nye fortælling inviterer til langt større samarbejde med kommuner, skoler og andre, der kan have glæde af DBU og dansk fodbold. Derfor hilser Bent Clausen både rapporten og den øgede konkurrence velkommen.

”Konkurrence tvinger os til at være skarpe, og betyder, at vi hele tiden udvikler på vores aktiviteter med nye spilleformer, fodboldskoler, sundheds- og trivselsaktiviteter. Det gælder både i DBU's landsdækkende administration, i lokalunionerne og hos landets mange fodboldklubber,” siger Bent Clausen og tilføjer:

”Vi skal konstant have fokus på at få fleksibilitet ind i foreningslivet, for danskerne vil også i de næste mange år søge efter det sociale fællesskab, som foreningslivet tilbyder, så længe vi har fokus på at gøre det så tilgængeligt som muligt for dem,” siger Bent Clausen.

DBU har netop afholdt et stort strategiseminar om breddefodbold i Danmark, hvor de tendenser og konklusioner, der beskrives i rapporten ‘Fodbold I Danmark’, blandt andet blev diskuteret. På seminaret deltog blandt andet lokal administration og lokale fodboldpolitikere fra hele landet. 

Læs hele rapporten Fodbold i Danmark.
Læs mere om Fodbold Fitness på www.dbu.dk/fitness

Log ind