MENU

DBU ændrer i ledelsen

DBU rykker rundt på ansvarsområderne i ledelsesgruppen, der samtidig bliver reduceret. Det er konsekvensen efter, at DBU i dag har opsagt samarbejdet med hhv. elitechef John Helt og udviklingschef Poul Gilling, der begge fratræder med øjeblikkelig virkning.

Stillingen som udviklingschef bliver nedlagt, og ansvaret for blandt andet træner-uddannelse og kontakt til dommere lægges under Elite- og Bredde-afdelingerne, mens analysearbejdet samles under direktionssekretariatet. Samtidig skal stillingen som elitechef omdefineres og slås op, fortæller Claus Bretton-Meyer, administrerende direktør i DBU: 
 
’DBU skal følge med udviklingen i samfundet omkring os, hvor der er stigende krav til analyse-baserede tiltag og hvor arbejdet med elite-fodbold stiller helt andre krav end for nogle år siden. Derfor ændrer vi i strukturen, så vi får områder som udvikling og uddannelse tæt på det daglige arbejde med bredde- og elite-områderne – og samtidig får en mere pro-aktiv analyse-enhed for at styrke vores styring af vores strategiske projekter. Samtidig søger vi nu en elitechef med bredere erfaring i at udvikle elitefodbold med de mange nye krav til samarbejde med blandt andet bredde-fodbold og kommercielle muligheder,’ siger direktøren.
 
John Helt tiltrådte som elitechef i juni 2012 i en ny-oprettet stilling og har siden været med til at udvikle elite-arbejdet med DBU’s talentudvikling og forskellige landshold. Poul Gilling har været ansat siden 1999 – siden 2012 som udviklingschef – og har stået for blandt andet udviklingen af de eksisterende træner, leder- og dommeruddannelser 
 
’Vi skylder både John og Poul en stor tak for deres indsats gennem årene, hvor de har gjort et stort stykke arbejde for DBU og dansk fodbold. Vi ønsker en anden retning på deres områder og har derfor valgt at sige farvel,’ siger Claus Bretton-Meyer. 
 
Stillingen som elitechef i DBU ventes opslået inden for de næste måneder og i mellemtiden er Peter Rudbæk konstitueret som elitechef. Turneringsafdelingen overgår permanent til DBU Jura. 
Stillingen som udviklingschef bliver nedlagt og områderne fordeles internt i DBU senest 1 november. I overgangsperioden er Claus Bretton-Meyer konstitueret som chef for Udvikling. 
 
I forbindelse med omorganiseringen udnævnes Kenneth Reeh som næstkommanderende og stedfortræder for administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer.  

Læs også: DBU etablerer servicecenter

Log ind