MENU

DBU bidrager gerne til intensiveret kamp mod matchfixing

Kulturministeren har i dag offentliggjort en række tiltag i kampen mod matchfixing efter ny stor rapport. DBU roser og foreslår yderligere skærpelser.
Kampen mod matchfixing blev i dag intensiveret, da kulturminister Marianne Jelved offentliggjorde en længe ventet rapport på området og samtidig præsenterede tre initiativer: 
  • Etablere et nyt organ med deltagelse af idrætten, spiludbyderne og politiet. 
  • Kriminalisere bestikkelse inden for idrætten. 
  • Igangsætte en kampagne i samarbejde med idrætsorganisationerne og spiludbyderne.
DBU har været del af Kulturministeriets arbejdsgruppe og har samtidigt skæpret egne regler på området. Både rapporten og de konkrete initiativer glæder DBU’s formand Jesper Møller:

”Matchfixing er den største trussel mod dansk fodbold og dansk idræt i det hele taget, både i forhold til sportens troværdighed og til sportens kommercielle udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi styrker indsatsen, skærper straffen og signalerer fuldstændig nul-tolerance på området,” siger han. 

DBU’s formand roser kulturministerens initiativer om et nyt samlet organ og fælles kampagne mod matchfixing. DBU vil gerne bidrage til begge dele og gå forrest i kampen mod matchfixing: 

”DBU skærper også egne regler og vil i det hele taget kæmpe for at bekæmpe matchfixing på alle tænkelige måde. Det er dog vigtigt, at indsatsen også prioriteres med ressourcer, da matchfixing på mange måder er et lige så stort problem i sportens verden som doping,” siger han. 

Rapporten fra arbejdsgruppen og initiativerne fra ministeren rummer ifølge Jesper Møller også en række mangler. Eksempelvis ser DBU’s formand gerne en række yderligere tiltag gennemført: 
  • Det bør gøres strafbart at spille på egne kampe.
  • Styrkelse af politiets muligheder på området, flere redskaber og flere ressourcer. 
  • Etablering af en særlig domstol med specialviden på området. 

”Der er brug for både skærpelse af reglerne og af en styrket indsats. Vi kan komme langt med kampagne og fælles organ, men vi bør også styrke både de juridiske forhold og også give flere ressourcer til politiet, der i dag har alt for lange sagsbehandlinger på området. Ellers kan vi ikke være sikre på at komme de mange negative elementer ved matchfixing til livs,” siger han. 

Arbejdsgruppen under Kulturministeriet blev etableret i marts 2013 og rummer udover DBU også en række andre sportsforbund og relevante organisationer og instanser. Se mere på www.kum.dk

Log ind