MENU

DBU’s bestyrelse vil styrke sammenhængskraft og strategisk fokus

Samarbejdet mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner skal styrkes, lyder det fra DBU’s bestyrelse, der har nedsat en arbejdsgruppe til at analysere organisering af opgaver og kompetencer inden for professionel fodbold i Danmark.Dansk fodbold skal udvikles i tæt samarbejde mellem Divisionsforeningen, Foreningen af Lokalunioner og DBU. 

Det fastslår DBU’s bestyrelse, der på et møde i dag blandt andet har drøftet konsekvenserne af den landsholdsaftale, der blev indgået i foråret. Bestyrelsen har besluttet, at der er behov for at styrke forberedelserne og processen i arbejdet med større aftaler, så der fremadrettet er bedre “sammenhængskraft og strategisk fokus" i samarbejdet mellem DBU og de to medlemmer Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner. Samtidig har en enig bestyrelse i dag nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på ‘Organisering for kompetencer og opgaver på eliteområdet’. Arbejdsgruppen skal komme med forslag hurtigst muligt i løbet af foråret 2016, hvorefter de skal drøftes i DBU’s bestyrelse. 

På baggrund af beslutningen, udtaler DBU’s bestyrelsesformand Jesper Møller: 

”Dansk fodbold er både landshold og seriebold, unge og gamle, træning og kampe – og det udvikles bedst i tæt samarbejde mellem Divisionsforeningen, Foreningen af Lokalunioner og DBU. Derfor er jeg glad for, at vi har truffet gode beslutninger og nu kan fokusere på at styrke samarbejdet og udviklingen af dansk fodbold,” siger han. 

Thomas Christensen, næstformand for DBU og formand for Divisionsforeningen udtaler: 

”Vi har i dag besluttet at gennemføre en grundig analyse af, hvordan vi sikrer en langt bedre fordeling af opgaver og kompetencer indenfor professionel fodbold i Danmark. Det er et vigtigt skridt i udviklingen af dansk klubfodbold, hvor Divisionsforeningen naturligvis er og bliver et vigtigt medlem af DBU,” siger han.

Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU’s breddeudvalg udtaler: 

”Dansk fodbold er 1600 klubber, 340.000 spillere og 100.000 frivillige, der sammen skal udvikle dansk fodbold, så der både er store resultater for landsholdene, en stærk talentudvikling og gode oplevelser i breddeklubberne. Det arbejde gør vi bedst i samarbejde og med stærk sammenhængskraft og fokus på vores fælles strategi og strategiske indsatsområder,” siger han. 

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her

Log ind