MENU

Ny struktur styrker danske fodbolddommere

DBU’s bestyrelse har i weekenden vedtaget en ny dommerstruktur, der betyder lokal forankring af breddedommerne, mens arbejdet med talentudvikling og elitedommerne fortsat varetages i DBU. Der kan nu søges til at blive en del af DBU's nye dommerfaggrupper.


Den nye dommerstruktur sikrer større gennemsigtighed og enklere arbejdsgange i dommersektoren.Den nye dommerstruktur er vedtaget for både at styrke og forenkle arbejdet med de mange aktive danske fodbolddommere på både bredde- og eliteniveau.

Den nye og mere forenklede dommerstruktur sikrer ifølge Jens Jørgen Møller Nielsen, formand for DBU’s dommergruppe og medlem af DBU’s bestyrelse, en optimering af ressourcer samt en hensigtsmæssig fordeling af opgaver og ansvar, der er tilpasset de enkelte arbejdsgrupper.

Derudover ligger der i den nye dommerstruktur også en klar adskillelse af den lovgivende, den dømmende og den udøvende instans.

”Vi er rigtig tilfredse med, at det nu er lykkedes at få en ny struktur på hele dommerområdet på plads. Det har i hele processen været vigtigt for os fortsat at sikre optimale rammer, men også at forenkle strukturen og dermed også give endnu bedre betingelser for alle, der arbejder med området - ikke mindst de mange dommere, der hver weekend giver sig 100 procent ude omkring på de danske fodboldbaner.”

Jens Jørgen Møller Nielsen afviser dermed, at man mister sammenhængskraften mellem elite og bredde på dommerområdet, selv om den nye struktur lægger flere dommeropgaver som uddannelse, fastholdelse og rekruttering ud til lokalunionerne.

”Nej, tværtimod. Den nye struktur sikrer langt færre og mere gennemskuelige arbejdsgange mellem administrationerne lokalt og i DBU. Med sammensætningen af den nye dommergruppe vil vi også lægge vægt på, at vi her har repræsentanter med de rette kompetencer til at varetage opgaver, der både vedrører breddedommere og elitedommerne – for helheden er det absolut afgørende, at vi sikrer en fortsat rød tråd imellem de to områder,” slutter Jens Jørgen Møller Nielsen.

Ændringerne træder i kraft fra dags dato. Det betyder, at de fire nuværende undergrupper bliver delt op og fordeles under to nye strukturer. Elitedommergruppen nedlægges i sin nuværende form, mens Breddedommergruppen flyttes til politisk forankring i Foreningen af Lokalunioner (FLU).

Talentdommergruppen overgår til den allerede besluttede Centrale Talentdommergruppe, som er vedtaget i den enstrengede talentstruktur, mens Dommeruddannelsesgruppen nedlægges i sin nuværende form.

Lovgruppen forankres under DBU´s Dommergruppe og et medlem, som udpeges af dommergruppen, skal sidde med i Breddedommergruppen.

Læs mere om den nye struktur her 

DBU har allerede nu åbnet for, at interesserede kan ansøge om at blive en del af de nye dommergrupper under DBU.  Ansøgningsfristen er åben fra i dag og frem til torsdag den 3.december 2015 kl. 10.00

Ansøg her


Log ind