MENU

DBU's bestyrelse starter reformarbejde

Den politiske struktur i dansk fodbold skal til eftersyn. Der er ‘ingen hellige køer’, siger formanden for den kommission, der skal stå for analyse og forslag.

Strukturen i dansk fodbold skal analyseres og reformeres. 
Det er besluttet i DBU’s bestyrelse, der har sat gang i et reformarbejde af den politiske struktur i dansk fodbold. Det nye reformarbejde sker i forlængelse af det hidtidige organisatoriske udviklingsarbejde, der blandt andet har omfattet etableringen af prof- og breddeudvalget samt en række faggrupper. I samarbejde med Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner har DBU’s bestyrelse besluttet at nedsætte en kommission, der i løbet af de næste halvandet år skal analysere strukturen i dansk fodbold og komme med oplæg til mulige ændringer. 
 
Beslutningen er en del af de nye aftaler for henholdsvis Bredde- og Professionel Fodbold, som blev indgået lige før sommerferien. Formand for kommissionen bliver Benny Olsen, der sidder i bestyrelsen i DBU, mens næstformand bliver Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland og medlem af bestyrelsen for Foreningen af Lokalunioner samt af bestyrelsen i DBU. 
 
DBU’s formand, Jesper Møller, ser frem til at følge kommissionens arbejde: 
"Vi skal altid være klar til at se på strukturen i DBU og på hvordan vi kan blive den bedste mulige organisation, så vi kan skabe det bedst mulige samarbejde med landets fodboldklubber og det øvrige samfund. Når det kommer til good governance, ønsker vi i DBU at gå forrest og vise vejen.”
 
Som formand for Kommissionen har Benny Olsen mange års erfaring med fodboldpolitik, både i klubregi og i DBU. Han lægger stor vægt på, at Kommissionen får eksterne repræsentanter og skal se på alle muligheder for at skabe en mere moderne struktur i dansk fodbold. 

“Det er vigtigt, at der i vores arbejde ikke er nogle hellige køer. Vi ser på alt og vil hele tiden vurdere, hvad der er bedst for dansk fodbolds udvikling. Vi vil have fokus på fællesskab, åbenhed og dialog som centrale værdier i dansk fodbold. Det handler om at få en moderne, effektiv struktur,” siger Benny Olsen. 
 
Foreningen af Lokalunioner har sideløbende med den nye Kommission sat gang i en analyse af strukturen og det daglige arbejde hos Lokalunionerne. Som næstformand vil Ole Jacobsen være med til at sikre sammenhæng mellem de forskellige analyser og i øvrigt bidrage til en åben tilgang til at se nye muligheder. 

“Lokalunionerne har den nærmeste kontakt til breddeklubberne og vi ønsker en struktur, der kan understøtte klubbernes arbejde bedst muligt. Det er dem, vi er til for. En ny struktur skal på en gang både modernisere og sikre sammenhængskraften mellem klubber, Lokalunioner, Divisionsforeningen og DBU,” siger Ole Jacobsen. 
 
Den nye kommission skal se på sammensætningen af Repræsentantskabet, DBU’s bestyrelse og forretningsudvalg samt øvrige faggrupper og udvalg. Derudover skal kommissionen også se på 70 års-reglen og på eventuelle tidsbegrænsede perioder for tillidsposter i fodboldens verden. 
 
Kommissionen skal ifølge tidsplanen komme med sit oplæg i foråret 2017. Den samlede sammensætning af kommissionen vil blive præsenteret senere på året.

Læs mere om den nuværende struktur i DBU's love HER og sammensætning HER

Log ind