MENU

Fodbolden vil tackle mistrivsel

Langt de fleste børn trives i fritidslivet, men tre ud af ti har oplevet at blive holdt udenfor på holdet. Det er nogle af resultaterne i en ny stor rapport om børns trivsel i fritidslivet bestilt af Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden.

Langt de fleste børn trives i fritidslivet, men tre ud af ti har oplevet at blive holdt udenfor på holdet. Det er nogle af resultaterne i en ny stor rapport om børns trivsel i fritidslivet bestilt af Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden.

Tidligere i dag var cirka 100 mennesker samlet i Idrættens hus for at tale om ’Trivsel i fritidslivet’. Heriblandt repræsentanter fra flere fritidsorganisationer, kommunerne og presse. På talestolen var blandt andet DBU’s formand, Jesper Møller, der talte om DBU’s arbejde med at komme mistrivsel til livs. 

"Vi skal tackle mistrivsel i fodbolden. Undersøgelser viser, at der er et behov for, at vi får sat fokus på problemet og ikke mindst potentialet for at inkludere flere i foreningslivets fællesskab," siger DBU's formand, Jesper Møller

Siden 2012 har DBU nemlig arbejdet sammen med Mary Fonden, Red Barnet og TrygFonden om at sætte problemstillingen på dagsorden, give de danske fodboldklubber redskaber til at tackle problemerne og styrke sammenholdet. Og det er der brug for fastslår den ny rapport fra Center for Ungdomsstudier:

 ”Der er nogle gange, hvor trænerne ikke er klar over, hvad der er sket på banen. Hvor de lige har glemt at kigge op, når nogle drenge har råbt ad mig. Jeg tror ikke, de var klar over, hvor slemt det egentlig stod til. Jeg tror egentlig bare, at de tænkte, at den megen råben var udtryk for gejst til træning, ” siger en 13-årig dreng, der går til fodbold, i rapporten.

Gode erfaringer i klubberne
Blandt talerne, var også børnetræner, Christian Theilgaard Glud, der fortalte om erfaringer fra Kastrup Boldklub. Her har man arbejdet aktivt med Klubfidusen på tværs af klubbens ungdomshold. Det har været med til, at man på et af U11 holdene gået fra 20 til 35 spillere uden at have mistet en eneste spiller i det halvandet år, man har arbejdet med Klubfidusen.

Det har også sat spor hos klubbens forældre, der aktivt bakker op om. Rapporten viser nemlig, at 89 % af forældrene ønsker en trivselsstrategi i de klubber, hvor deres børn er aktive. Men faktisk har kun 10% klubber aktivt formuleret værdier på området. 

DBU vil mistrivsel til livs
Ifølge rapporten er trænerne næsten aldrig årsagen til problemerne - til gengæld holder de nøglen til løsningen, men desværre er det kun 25 % af de uddannede trænere, der føler sig klædt på til at tackle problemstilling. Og det vil man gøre noget ved i DBU.

”Vores frivillig gør et fantastisk arbejde. Men vi skal være bedre til at hjælpe dem på det her område. Det er godt at have strategier i bestyrelserne i klubberne - men når det kommer til hverdagen på banerne, hænger det på dem, der er tæt på spillerne. Nemlig trænerne. Derfor har vi med Klubfidusen haft fokus på at udvikle redskaber, der kan omsætte ord til handling i form at konkrete øvelse, der let kan indgå i den daglige træning og bruges på boldbanerne,” lyder det fra DBU’s breddechef, Steen Jørgensen

For interesserede klubber skal man dog skynde sig, hvis man vil have del i Klubfidusen, da der er få afviklinger tilbage. Fra foråret 2016 vil tilbuddet til de danske fodboldklubber nemlig få form at et mere traditionelt klubudviklingskursus under titlen ’Træn trivslen’.   Samtidig vil man i DBU ser på yderligere tiltag, der kan styrke fællesskaberne i børnefodbolden.

Hele rapporten kan ses her.

Læs mere om klubfidusen på www.klubfidusen.dk


Log ind