MENU

Amatørklubber får hjælp til kompensationskrav

Torsdag den 1. oktober træder en ny FIFA-procedureregel om kompensationskrav i kraft. Procedureændringen skal sikre, at danske amatørklubber får de penge, som de er berettigede til, når en tidligere spiller bliver solgt til udlandet senere i karrieren. Det skal DBU hjælpe med.

3.873.113,06 kroner. Det er den kontante solidaritetsværdi til danske fodboldklubber i forbindelse med salg af danske spillere fra danske klubber til udlandet i 2015. Med andre ord, det beløb, som spillerens tidligere klubber er berettigede til at modtagelse i forbindelse med salg senere i karrieren. Forvirret? Læs med her.

Kommer midtpunktet fra det seneste store internationale spillersalg fra din barndomsklub? Så er klubben potentielt berettiget op mod fem procent af transfersummen. En ny procedureændring fra FIFA skal klæde amatørklubber bedre på til at stå stærkere i en eventuel tvist.

Ifølge FIFA’s regler om solidaritet er de klubber, hvori spilleren har været spilleberettiget fra spillerens 12 års fødselsdag berettiget til potentielt fem procent af transfersummen i forbindelse med et spillersalg mellem to lande senere i spillerens karriere.  

Ansvaret for at spillerens tidligere klubber får tildelt sin andel af transfersummen ligger hos den klub, der køber spilleren. Det er dog ikke alle klubber som har været lige gode til at forstå eller overholde solidaritetsbetalingen. En ny procedure skal derfor sikre, at den professionelle køberklub overholder deres forpligtelse over for amatørklubberne.

Dokumenter gennem DBU

Med den nye procedure kan kompensationskrav ikke længere sendes direkte til FIFA. For de danske amatørklubber betyder det, at de skal gøre deres krav gældende gennem DBU, såfremt købende klub ikke overholder sin forpligtelse til betaling af solidaritet. DBU skal således stå for juridisk bistand og hjælp med fremsendelse af de relevante dokumenter i det nye FIFA system.

”Vi støtter, at FIFA har valgt at lave denne procedureændring for, at amatørklubberne får, hvad de er berettigede til. Vi oplever dog, at langt de fleste danske klubber får, hvad de er berettigede og har hele tiden ydet juridisk bistand til klubber, som har ønsket det,” fortæller Jes Christian Fisker fra DBU Jura.

Log ind