MENU

16 spillere fra Odder IGF får karantæne

Flere spillere i fodboldklubben Odder IGF har fået karantæne og bøde for at modtage penge forklædt som skattefrie ydelser.

Fodboldens Disciplinærinstans har truffet sin afgørelse om sanktionering af fodboldklubben Odder IGF’s spillere, der har modtaget penge forklædt som skattefri ydelser. Fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016 udbetalte Odder 1.209.239,87 kroner ulovligt til spillerne.

Ifølge instansen er udbetalingerne en omgåelse af amatørbestemmelserne og DBU’s love. 16 spillere har derfor fået karantæne (2-6 spilledage), hvoraf ti desuden har fået bøder på enten 2.500 kroner eller 5.500 kroner. Derudover har 11 spillere fået en advarsel. Karantænedagene skal afsones i de førstkommende kampe.

I kendelsen lægger instansen også vægt på, at de ulovlige udbetalinger ’er usportslig og illoyal adfærd i forhold til konkurrenterne, jf. DBU’s love § 30.1.’

Du kan læse kendelsen i sin fulde længde her

I marts blev Odder IGF fratrukket 12 point og fik en bøde på 100.000 kroner for den skattefrie aflønning af spillerne. Læs om den afgørelse her.

Tidligere er også Middelbart G&BK blevet sanktioneret i en lignende sag. Læs mere her

Log ind