KlubOffice: Klubbens årshjul giver overblik

I en klub er der mange opgaver, der skal løses, og nu kan man skabe sig et overblik over dem med et digitalt årshjul i KlubOffice.


____________________________________________________________

Planlægning, uddelegering og udførelse af opgaver fylder en del i de fleste fodboldklubber.

Derfor kan det være rart med et overblik over de mange opgaver, hvornår de skal løses, og hvem der har ansvaret.

I KlubOffice er det nu muligt at oprette klubbens årshjul og opgaveoversigt, som giver jer et overblik over netop de ting.

- Det er helt afgørende, at man som klub, danner sig et overblik og får beskrevet de opgaver, der skal løses. Det er fundamentet for at kunne uddelegere opgaverne, og det er en nødvendighed, hvis man vil have en sund klub, hvor mange tager del i arbejdet. Vi ser alt for tit, at klubberne ikke får skabt sig overblikket, og så hænger et par personer på det hele, forklarer Niels Nielsen, der er klubrådgiver hos DBU Fyn.

Her ses et eksempel på, hvordan et (ikke færdigt) årshjul i KlubOffice kan se ud:Sådan fungerer det

Opgavestyringen tager udgangspunkt i persongrupper. Derfor kan med fordel starte med at oprette nogle af disse. Det kan f.eks. være en bestyrelse, et ungdomsudvalg eller et sponsorudvalg. Det kan også være en enkeltperson, som. f.eks. økonomiansvarlig.

Persongrupper oprettes i menuen Personer > Persongrupper. Her kan man også vælge, hvilken farve den enkelte persongruppe skal vises med i årshjulet.
TIP: Vælg lyse farver til persongrupperne, da skriften er sort. Med lyse farver som baggrund ses skriften derfor bedre.
Selve opgavestyringen finder man KlubOffice-menuen Klubben > Opgaver og årsplan.

Her kan man oprette hovedopgaver, hvor man kan angive en række ting som f.eks. en opgavebeskrivelse, estimeret tidsforbrug, ansvarsperson mm. Hovedopgaver kan f.eks. være bestyrelsesmøde, fodboldskole, sponsorarrangement osv.
TIP: Tænk hovedopgaverne meget overordnet og brug i stedet underopgaver til det mere detaljerede overblik.
Alle opgaverne vises på tre måder, som man kan skifte imellem:
1. Opgaveliste
2. Årshjul
3. Opgaveoversigt

Man skifte mellem disse på følgende knapper:I alle tre visninger kan man sortere, så man får vist lige præcis det, man ønsker. F.eks. kan sponsorudvalget vælge kun at få vist deres opgaver i stedet for alle opgaver i klubben,

Alle visninger kan eksporteres til PDF ved klik på en knap. Det hele kan naturligvis også anvendes på tablets og PC'ere, hvilket muliggør direkte opdatering af opgaveoversigten/årshjulet på møder i klubben.

Prøv jer frem eller få hjælp til at komme i gang

Da det hele ligger klar i KlubOffice, kan man bare prøve sig frem - se evt. denne vejledning.

Som klub kan man dog også få hjælp til at få sat sin opgaver i system ved hjælp af en klubrådgiver.

Kontakt din lokalunion for at høre nærmere om denne mulighed.Log ind