MENU

Lyngby BK får licens til ny superligasæson

Lyngby BK får licens til at fortsætte i ALKA Superligaen efter fremlæggelse af nyt materiale. DBU Licensappeludvalget kritiserer klubbens håndtering af sagen.
Superliga-klubben Lyngby BK tildeles licens til at fortsætte i landets bedste fodboldrække i sæsonen 2017-2018 

Licensappeludvalget har i dag behandlet en appelsag fra Lyngby BK efter at Licensudvalget den 3. maj afviste klubbens ansøgning om licens til at fortsætte i ALKA Superligaen i sæsonen i 2017-2018. Licensudvalget havde vurderet, at Lyngby BK ikke havde ’dokumenteret sin evne til at fortsætte driften (going concern) frem til udgangen af klublicensperioden’. 

De sidste par uger har Licensappeludvalget været i tæt dialog med Lyngby BK og fået tilsendt nyt materiale. Blandt andet har Lyngby dokumenteret en kapital- og likviditetsforøgelse og fremskaffet andet materiale, der i dag overbeviste Licensappeludvalget om, at klubben kan fortsætte driften i det kommende år og således fortsætte i den bedste række. Licensappeludvalget har valgt at inddrage dette nye materiale i overensstemmelse med Licensmanualens punkt 2.3.2.3., hvoraf det blandt andet fremgår, at der i Licensappeludvalgets behandling af sagen kan ”medtages andre oplysninger end de der lå til grund for Licensudvalgets behandling… hvis de nye oplysninger påviser dokumentation for kapitalforhøjelse eller kapitalforbedrende forhold, som har til formål at opfylde klublicenskravene og/eller sikre appellantens mulighed for fortsat drift.

”Vi er enige med Licensudvalget i, at Lyngby BK på tidspunktet af Licensudvalget afslag ikke havde dokumenteret klubbens evne til at fortsætte i Superligaen. I forbindelse med ankesagen har klubben blandt andet dokumenteret kapital- og likviditetsforøgelse og afhjulpet en række andre usikkerhedspunkter i klubbens budget og dermed dokumenteret, at der som minimum er økonomi til at fortsætte til udgangen af næste sæson,” lyder det fra udvalget.

Licensappeludvalget udtrykker samtidig en kritik af Lyngby BK’s håndtering af hele sagen, særligt i medierne:

”Vi stiller os uforstående overfor den kritik, klubben har rejst af, at udvalget ikke har været tilgængeligt og imødekommende. Licensappeludvalget har flere gange forklaret og vejledt om det nødvendige materiale, som klubben skulle fremlægge, så det må alene stå for Lyngby BK’s regning, at det ikke har været tilstrækkelig dialog og klarhed om krav til materiale,” lyder det fra udvalget. 

Licensappeludvalget vil i næste uge sende en begrundet afgørelse til Lyngby BK.

Licensappeludvalg er uafhængigt af DBU og består af Lars Hilliger (formand), Bjarne Søbye (næstformand), Birgit Schrøder, Mona Blønd og Poul Gade, (sidstnævnte deltog ikke i sagsbehandlingen)

Udvalgets medlemmer har ikke yderligere kommentarer til sagen og afgørelsen.

Læs mere om Licensappeludvalget og de gældende regler:

Licensappeludvalg
DBU's Klublicenssystem

Log ind