MENU

Nye agentregler sikrer øget transparens

DBU’s bestyrelse har vedtaget et nyt cirkulære, der skal sikre større transparens på fodboldagent området og beskyttelse af spillere under 18 år, samt tiltag for at begrænse mulighederne for at udøve skattespekulation.

I 2014 gennemførte FIFA en deregulering af fodboldagentområdet, som i 2015 pålagde DBU at implementere og vedtage et nyt nationalt reglement for fodboldagenter, som gjorde det lettere for alle, der ønskede dette, at komme ind i branchen. Det betød, at antallet af spilleragenter steg fra 45 til 150. 

Efterfølgende har DBU’s bestyrelse på mødet i oktober vedtaget en indstilling fra DBU Jura om en stramning af reglerne i form af en række ændringer af cirkulæret. Blandt andet på baggrund af en høring hos en række fodboldagenter, hvor der var opbakning til ændringerne. Formålet var samtidig at begrænse mulighederne for at udøve skattespekulation og øge beskyttelsen af talentfulde spillere under 18 år.

”Jeg er meget tilfreds med, at det er en enig bestyrelse, der bakker op om disse stramninger, som jeg ved årsskiftet lovede, at vi ville kigge på. Vi ønsker fuldt fokus på transparens og ordentlighed i fodboldens verden, og jeg betragter dette som et skridt i den rigtige retning,” siger DBU’s formand Jesper Møller.

Det nye fodboldagent cirkulære sikrer fire større ændringer:

 1. Øget transparens

  En gang om året bliver det offentliggjort hvilke spillerkontrakter og transferaftaler den enkelte fodboldagent, som er registreret hos DBU, har medvirket ved indgåelsen af og med hvilke klubber og spillere. Herudover offentliggøres varigheden af de repræsentationsaftaler, som fodboldagenter registreret ved DBU har indgået med danske klubber og spillere registreret i danske klubber. 

 2. Begrænse muligheden for skattespekulation ved indførsel af karensperiode

  Det nye cirkulære forhindrer i en 6 måneders periode en fodboldagent, hvis aftale med en spiller er ophørt, i at repræsentere en klub i forbindelse med indgåelse af en spillerkontrakt med selvsamme spiller. Formålet er at sikre, at fodboldagenten repræsenterer den reelle part (enten klub eller spillere), og begrænser dermed parternes mulighed for at udnytte den skattetænkning, som blev afdækket af Politiken i ”Football Leaks”.

 3. Agent identifikation

  For at sikre identificering af tilknytning til enten klub eller spiller indføres en stramning i cirkulæret, hvor det understreges, at en fodboldagent, der udtaler sig i medierne og på diverse hjemmesider, herunder på sociale medier, på vegne af en spiller eller en klub, betragtes som repræsentant for pågældende klub eller spiller. 

 4. Beskyttelse af mindreårige

  Det nye cirkulære sikrer yderligere, at alle agenter i Danmark først må repræsentere spillere under 18 år, når de er certificeret hos DBU via en bestået skriftlig prøve og tegning af en erhvervsansvarsforsikring. Formålet er dels at løfte det faglige niveau i branchen og dermed øge muligheden for god rådgivning til de unge talentfulde spillere, og dels at øge beskyttelsen af spillerne, hvis noget går galt.

”FIFA’s ophævelse af deres hidtidige regulering af agentbranchen i 2015 har i et vist omfang begrænset forbundenes muligheder for at have en stram lovgivning på området. Via en høring fik vi identificeret et ønske fra en række fodboldagenter om mere regulering på området. Det har vi nu taget skridt til, og det vil jeg også præsentere i UEFA’s Legal Committee, som jeg er medlem af, med henblik på at sikre fælles europæiske skridt i denne retning,” slutter Jesper Møller.  

Log ind