MENU

Flere voksne men færre børn spiller fodbold

Færre børn og unge vælger fodbolden til, mens flere voksne over 25 år er medlemmer af en fodboldklub, viser nye medlemstal. Derfor er der fokus på målrettede strategier for de forskellige målgrupper.

Antallet af medlemmer i de danske fodboldklubber faldt i 2017 fra 332.131 til 326.538. Det er en tilbagegang på i alt 5.593 medlemmer, hvilket svarer til 1,68 procent. 

Bag tallene er en fremgang af særligt kvinder over 25 år, mens tilbagegangen ses hos især drengene i alderen nul til 12 år samt gruppen af teenagepiger- og drenge. 

Udviklingen af medlemstal bekræfter en tendens fra de senere år, fortæller Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU’s breddeudvalg. 
 
”Vi vil gerne give så mange danskere som muligt glæden og fællesskabet ved fodbold. Både piger og drenge, børn og voksne. Derfor er det ærgerligt, at vi i 2017 har haft lidt færre medlemmer end året før,” siger han. 
 
På voksenområdet er det den store satsning på Fodbold Fitness og motionsfodbold for voksne, der slår positivt igennem. Over 350 fodboldklubber har nu dette tilbud på programmet. Satsningen fortsætter i de kommende år og sker i regi af ’Bevæg dig for livet’ og i et samarbejde mellem DIF, DGI og DBU. 

Bent Clausen uddyber, at både klubber, DBU’s Lokalunioner og DBU har fuldt fokus på aktiviteter, der fastholder børn og unge i klubberne men også aktiviteter, der skal lokke nye til. 

”Mange klubber arbejder hårdt og målrettet på aktiviteter, der giver børn og unge lyst til at fortsætte til fodbold. Det handler om alt fra bedre træning til sociale arrangementer, der tilpasses piger og drenge. Men vi må arbejde endnu hårdere for at sikre de bedste vilkår for vores yngste fodboldspillere, så de har lyst til at fortsætte i fodboldens verden, men også for at nye spillere kan få øjnene op for fodbold og foreningslivet,” siger Bent Clausen. 

Fastholdelse og nye medlemmer
Der er allerede i dag stort fokus på at fastholde allerede eksisterende medlemmer samt at få rekrutteret nye medlemmer med forskellige initiativer som ’Bold og Bevægelse’, der er målrettet børn mellem to og fire år og deres forældre. Derudover sætter DBU Bredde ekstra fokus på trænere med ’Træneren er nøglen’, som er en del af den Nationale Sportslige Vision, der de næste 10 år fokuserer på spillerudviklingen gennem uddannelse og udvikling af trænere.  

”Vi ved, at rekruttering og fastholdelse af spillere er tæt forbundet med fagligt, dygtige trænere. Og også at den gode træner medvirker til øget trivsel hos spillere samt involvering af forældrene. Derfor fokuserer ’Træneren er nøglen’ på at udvikle trænere, hvor omdrejningspunktet især er uddannelse,” forklarer Bent Clausen.  

Også flere piger og kvinder i fodboldklubberne er et helt særligt indsatsområde. DBU har en målsætning om at fordoble antallet af piger og kvinder i 2025 fra de nuværende ca. 65.000 medlemmer. Derfor er der udarbejdet en særlig strategi på dette område, og mange aktiviteter er allerede igangsat i samarbejde med fodboldklubberne. Herudover afventes med spænding Kvindekommissionens bud på tiltag.

Trods den lille tilbagegang i antallet af medlemmer, er Dansk Boldspil-Union stadig det største specialforbund i Danmark med 326.538 medlemmer og dermed landets mest populære foreningsidræt. Og DBU’s bestyrelse har desuden et strategisk mål om 450.000 medlemmer i de danske fodboldklubber inden 2025. Målet er en del af DIF’s vision ’Bevæg dig for livet’ med en samlet ambition om, at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt inden 2025. 

Log ind