MENU

Fodboldens Disciplinærinstans genoptager ikke behandling af disciplinærsag mod SønderjyskE

Der er kommet afklaring i SønderjyskE-sagen. Og sagen genoptages ikke.

Fodboldens Disciplinærinstans meddelte mandag den 19. marts 2018, at instansen åbnede en sag mod SønderjyskE i forhold til afviklingen af kampen FC Midtjylland – SønderjyskE, der blev spillet søndag den 18. marts 2018. Formålet hermed var at klarlægge, hvorvidt kampen iht. DBU’s love m.v. blev afviklet sportsligt og etisk korrekt, særligt i forhold til FC Midtjyllands sejrsmål i slutfasen.

Efterfølgende satte Fodboldens Disciplinærinstans sagen i bero, idet DIF’s Matchfixingsekretariat meddelte, at kampen ville blive undersøgt i forhold til DIF’s matchfixingregulativ.

På baggrund af disse undersøgelse besluttede DIF’s Matchfixingsekretariat ikke at indbringe sagen for Matchfixingnævnet, hvorefter Fodboldens Disciplinærinstans har undersøgt, hvorvidt sagsbehandlingen skulle genoptages.

Fodboldens Disciplinærinstans har nu afsluttet disse undersøgelser. Fodboldens Disciplinærinstans har noteret sig, at DIF’s Matchfixingsekretariat efter blandt andet interviews med sportschef, trænere, holdledere samt hovedparten af SønderjyskE’s spillere, herunder anonyme kilder i SønderjyskE, gennemgang af udtalelser og snapchat-beskeder m.v., ikke har fundet det bevist, at der foreligger en overtrædelse af matchfixinglovregulativet.

Fokus i Fodboldens Disciplinærinstans’ undersøgelser har derfor primært været, om det ud fra en fodboldfaglig vurdering kunne bevises, at SønderjyskE i slutfasen af den pågældende kamp har ageret på en sådan måde, at dette indebar en overtrædelse af regler, som Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til at håndhæve. Undersøgelserne har blandt andet omfattet en gennemgang af alle SønderjyskE’s kampe i sæsonen 2017-2018 ift. sammenlignelige situationer. Selvom der er enkeltstående begivenheder i kampens slutfase, som kan virke mistænkelige, er konklusionen på disse undersøgelser blevet, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke finder med tilstrækkelig sikkerhed at kunne løfte bevisbyrden for, at SønderjyskE har overtrådt DBU’s love m.v. Det samme gælder enkeltpersoner i SønderjyskE. Det er som konsekvens heraf besluttet ikke at genoptage behandlingen af sagen.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker afslutningsvis, at såfremt instansen på et senere tidspunkt skulle modtage nye oplysninger i sagen, vil instansen kunne vurdere disse med henblik på at genoptage sagen eller åbne en ny sag.


Log ind