MENU

Pigeklubber kompenseres for træning og udvikling af spillere

DBU´s bestyrelse har vedtaget en ny aftale om et nationalt kompensationssystem på pigesiden. Systemet sørger for kompensation til de breddeklubber, som har trænet spillere, der skifter til andre danske klubber og indgår en professionel kontrakt.

Når de bedste talenter på pigesiden rykker til de større klubber, skal barndomsklubberne fremover kompenseres. Det er resultatet af en ny aftale vedtaget på DBU´s bestyrelsesmøde i weekenden.

Fodboldeliten på pigesiden er i høj grad afhængig af den talentudvikling, der sker ude på grønsværen landet over. Derfor er det ifølge Mette Bach Kjær, bestyrelsesmedlem i DBU og formand for Kvindeelitegruppen, også naturligt, at breddeklubberne kompenseres økonomisk, når et af deres talenter rykker videre til en eliteklub:

”Den nye aftale sikrer en bæredygtig kobling mellem bredde- og eliteklubberne. På den ene side anerkendes og belønnes breddeklubberne for deres arbejde med talentudviklingen af de bedste pigespillere, og på den anden side vises der respekt for videreudviklingen af spillerne, som eliteklubberne overtager,” siger Mette Bach Kjær.

I Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) har man erfaring med at give pigespillere en fodboldopdragelse, som de så tager med sig videre til en professionel klub i Danmark eller udlandet, når talentet tillader det. Derfor er det en tilfreds sportschef for Kvindeelite i BSF, Kenneth Iversen, der fokuserer på anerkendelsen af amatørklubberne i den nye aftale:

”Aftalen skaber en anerkendelse af de klubber, der ligesom vores igennem mange år har opfostret store talenter til andre klubber. Faktisk har vi lige nu 7-8 tidligere BSF-spillere, der løber rundt på kontrakt i Danmark og i udlandet. Det giver en større synlighed af vores hårde arbejde med talentudvikling, og sætter et nyt fokus på vores ungdomsafdeling, som vi forhåbentlig kan bruge til at promovere os yderligere som klub,” siger Kenneth Iversen.

Aftalen revideres hos DBU´s bestyrelse efter det første år. Den nye aftale er desuden sendt til FIFA, der forhåbentlig vil følge med en international ordning.

FAKTA

I DBU-modellen er der alene fokus på en amatørspillers overgang til kontraktspiller.

Beregning ved indgåelse af den første kontrakt med en dansk klub:

Når en kvindelig spiller indgår sin første professionelle kontrakt med en dansk klub inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal den klub der indgår kontrakt med spilleren betale kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen. Kompensationsbeløbet fastsættes efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Kvinde-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

  • A) Ved indgåelse af en kontrakt med en 3F Liga-klub fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 4.000.
  • B) Ved indgåelse af kontrakt med en klub i 1. division fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 2.000.

Beregning ved indgåelse af den anden kontrakt med en dansk klub:

Når en kvindelig spiller indgår sin anden spillerkontrakt med en dansk klub inden tre måneder efter udløbet af den første kontrakt, og dette sker inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, skal den klub der indgår kontrakt med spilleren betale kompensation til de tidligere danske klubber, spilleren har spillet i siden spillerens 12. år og frem til tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Kompensationsbeløbet fastsættes efter den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering i Kvinde-DM på tidspunktet for kontraktindgåelsen efter følgende model:

  • A) Ved indgåelse af en kontrakt med en 3F Liga-klub fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 4.000.
  • B) Ved indgåelse af kontrakt med en klub i 1. division fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 2.000.

Beløbene fordeles på samme måde, som ved indgåelsen af den første kontrakt. Omgåelsesforhold for at spare kompensationsbeløbet kan ikke finde sted.

Generelt gælder, at det er besiddelsen af spillercertifikatet, der er afgørende for, hvilken klub, der skal have udbetalt kompensationen, og det er klubbernes eget ansvar at have styr på spillercertifikatet.

DBU Jura og Licens samt DBU Økonomi administrerer det nye system.

Aftaler mellem moderklubber og ”kontraktklubber” vil stå over denne aftale, dog således, at denne aftale er minimumsbetaling som kompensation. Det er således muligt at lave lokale aftaler om højere kompensation. Sådanne aftaler skal administreres internt mellem klubberne uafhængig af DBU’s nationale kompensationssystem.


Log ind