MENU

Ændret IT-bidrag træder nu i kraft

DBU har i samarbejde med lokalunionerne ændret modellen for opkrævning af IT-bidrag. Ved den forestående betaling betales der for første gang ud fra en ny og mere solidarisk model, hvor man bidrager ud fra antal medlemmer i stedet for at betale et fastsat beløb.

Danmarks bedste IT-systemer 
I 2018 er DBU’s investeringer på IT-området forøget med 2.690.000 kr. Ambitionen med investeringen er, at DBU skal kunne tilbyde Danmarks bedste IT-systemer til klubberne og desuden i vid udstrækning hjælpe med at håndtere klubbernes nye forpligtelser vedrørende Databeskyttelsesforordningen.

Bidraget fra klubberne er med til at skubbe på det arbejde og er fra den kommende opkrævning fordelt mere solidarisk end hidtil. I stedet for et fast beløb betaler klubberne efter deres antal af medlemmer. Bidraget er variabelt og vil således blive mindre pr. medlem, jo flere medlemmer man har. Se her, hvordan den nye afregningsmodel ser ud: 

IT-bidrag
Antal medlemmer Årligt bidrag Bidrag pr. medlem (snit)
0-99 375,- 7,50,-
100-299 1.000,- 5,00,-
300-499 1.625,- 4,06,-
500-799 2.625,- 4,04,-
800-999 3.500,- 3,89,-
Flere end 1000  4.125,- 3,75,-
IT-bidraget opkræves én gang om året og vil inden længe blive udsendt til klubberne efter den nye model. Bidraget bliver udregnet ud fra klubbernes medlemsindberetning til DIF for 2017. 

Gratis kurser og økonomisupport 
I forbindelse med den øgede investering på IT-området er der i 2018 udbudt gratis IT- og KlubOffice økonomikurser til klubberne. Det er således muligt at booke en instruktør til ”Klubbens IT-værktøjer” eller ”KlubOffice-økonomisupport” uden beregning. Desuden har telefonsupporten på KlubOffice Økonomi udvidet åbningstiderne til det dobbelte i forhold til 2017. 

Du kan booke et gratis kursus i IT Klubpakken her.

En mere helstøbt IT-løsning
Omlægningen betyder også, at klubberne nu får en mere komplet IT-pakke, som udover et medlemssystem også indeholder et integreret økonomimodul, som klubberne ellers indtil nu har skulle betale for separat. Herved får klubberne en mere helstøbt IT-løsning, som kan lette den administrative del af klubarbejdet væsentligt for de frivillige. 

En optimal anvendelse af de sammenhængende IT-systemer har vist sig at kunne spare klubberne for op mod 50 procent af den administrative byrde, de ellers har haft. 

-Med IT Klubpakken kan vi tilbyde klubberne værktøjer til at håndtere alle administrative processer under samme paraply. Det er opgaver, som ellers kan tage lang tid mellem mange systemer og hænder, forklarer IT-chef, Heidi Lüthje. 

Den tættere dialog med klubberne har allerede haft en effekt – således er rekordmange nye klubber begyndt at bruge IT Klubpakken i år. 

Kerteminde BK er en af de klubber, der har taget IT-systemerne til sig. Læs her, hvordan det har sparet klubbens frivillige for rigtig mange administrative timer.

Læs mere om KlubOffice, KampKlar, Klub-CMS og Fodbold app’en her


Log ind