DBU’s bestyrelse har i dag godkendt en ny, 6-årig landsholdsaftale for Herrelandsholdet med bedre rammer for kommercielle aktiviteter og sportslig udvikling. Det kræver dog bedre og mere tillidsfuldt samarbejde, markerer DBU’s formandskab, der har været med til forhandlingerne.  
 
Efter længere tids forhandling er DBU og Spillerforeningen blevet enige om en ny landsholdsaftale for Herrelandsholdet for perioden frem til 2024. Den nye aftale er i dag blevet enstemmigt godkendt af DBU’s bestyrelse efter en god og grundig drøftelse. 
 
Den nye aftale og bestyrelsens godkendelse glæder DBU’s formandskab – hhv. formand Jesper Møller og næstformændene Thomas Christensen og Bent Clausen – der har deltaget i forhandlingerne med William Kvist og anfører Simon Kjær som repræsentanter for spillerne. Til forhandlingerne har formandskabet oplevet en god, konstruktiv tone, hvor begge parter har ønsket et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde. Derfor har begge parter også måtte gå på kompromis for at finde fælles løsninger på de områder, der har været afgørende for begge parter: 

  • Der skal etableres en tillidsplatform med flere møder og tættere dialog mellem DBU, spillerne og Spillerforeningen med opfølgning på aftalens intentioner. 
  • Enklere og klarere regler for kommercielle aktiviteter, så der ikke er samme risiko for voldsgiftsager og konflikter på området. De nye regler giver mere fleksibilitet og dermed mulighed for, at DBU og spillerne kan øge indtjeningen til glæde for både landsholdet og dansk fodbold som helhed. Omfanget afhænger af samarbejdet. 
  • I aftalen mellem parterne er det aftalt, at spillerne i videst muligt omfang skal stille op til alle sponsor-aktiviteter. Der kan dog være tilfælde hvor det ikke er muligt, men det er undtagelsen frem for reglen. Spillerne kan som tidligere have individuelle sponsorer. 
  • Fortsat styrkelse af de sportslige rammer for herrelandsholdet i form af fleksibel behandler-stab, egen kok (både på hjemmebane og udebane) samt samarbejde om at etablere hybridbaner flere steder i landet. 
  • Håndtering af arbejdsgiver/arbejdstager-problematik på samme måde som i landsholdsaftalen for Kvindelandsholdet. 

Den nye aftale glæder DBU’s formandskab, der fælles udtaler: 

”Vi er gået fra en kompliceret og uklar landsholdsaftale til en enkel og klar aftale, hvor vi med bedre samarbejde kan øge indtjeningen til dansk fodbold. Det har været et fælles ønske for begge parter, at vi skal kunne styrke både de sportslige rammer for landsholdet og muligheden for at tjene penge til dansk fodbold. Vi har de senere år været igennem flere hårde forløb, der har skadet både samarbejdet og dansk fodbold som helhed. Nu skal vi skabe et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan styrke dansk fodbold fremadrettet.”  
 
DBU’s formandskab ønsker at takke William Kvist og landsholdsanfører Simon Kjær for at være konstruktive og løsningsorienterede i forhandlingsrummet. Samtidigt skal der også være en stor tak til DBU’s ledelse, der har forhandlet siden nytår og dermed har skabt grundlaget for den nye aftale. 

”Den nye landsholdsaftale er blevet til efter lang tids hårdt arbejde. Det har været nødvendigt for at gå fra en uklar og kompliceret aftale til en enklere og bedre aftale, som nu skal være rammerne for at genopbygge et bedre samarbejde. Der har været sagt og skrevet meget om grådige og griske spillere. Dette er ikke DBU’s ord og vi kan ikke genkende det fra vores kendskab til spillerne. Tværtimod har vi under forhandlingerne oplevet, at spillerne gerne vil bidrage til den danske idrætsmodel, hvor indtægter fra landshold bla. går til talentudvikling og udvikling af breddefodbold. På samme måde har spillerne i den nye aftale valgt at lade en del af deres slutrunde-bonus gå til projekter indenfor børnefodbold, hvilket er rigtigt positivt,” siger DBU’s formandskab.
 
Den nye landsholdsaftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. august i år og løber til og med EM i 2024. 
 
Læs mere: