MENU

Fløng-Hedehusene Fodbold //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 3 Pulje 4
Serie 4A - Forår Pulje 5
Kvindeserie 2 - Forår Pulje 3
8-Herresenior 1 - Forår Pulje 3
8-Herresenior 2 (motionsrækken) - Forår Pulje 4
8-Kvindesenior 1 - Forår Pulje 1
Pokalen 2023 Pulje 1
Seriepokalen 22/23 Pulje 1
Seriepokalen 22/23 Pulje 1
8-mands Kvindesenior Pokal 22/23 Pulje 1
8-M+32 1 - Forår Pulje 2
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U15
U15 Drenge 2 (08) Forår Pulje 2
U15 Drenge 3-4 (08) VinterBOLD Pulje 5
U14
U14 Drenge 3 (09) Forår Pulje 4
Ungdomspokalen U14 Drenge B (09) 22/23 Pulje 1
U13
U13 Drenge 8-mands 3 (10) Forår Pulje 4
U13 Drenge 8-mands 4 (10) Forår Pulje 5
U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD Pulje 4
U13 Drenge 3 (10) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12
U12 Drenge 3 8-mands (11) Forår Pulje 4
U12 Piger 3 8-mands (11) Forår Pulje 2
eFodbold U8-U12 - 19. november Pulje 1
eFodbold U8-U12 - 19. november Pulje 1
U11
U11 Drenge 2 8-mands (12) Forår Pulje 2
U11 Piger 3 8-mands (12) Forår Pulje 3
U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U10
U10 drenge A+B (13) Futsal Medaljestævne 12/02-23 Pulje 3
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 17
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 18
U9
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 2 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 11
U8
U8 Drenge 1 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 6
U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 9
U7
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 4
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 22/1-2023 Pulje 1
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 22/1-2023 Pulje 5
U7 dr (16) ½ banestævne Tune 29/1-2023 Pulje 2
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 3
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 2
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr (16) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 4
U6
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 1
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 2
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 3
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 4
U6 dr (17) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 1
U6 dr (17) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 4
U6 dr (17) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 1
U6 dr (17) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 2

Log ind