MENU

Auning IF //

Ryd
Hold Pulje
Senior
ØOB Oldboys 40 år 7 mands 2023-24 Kreds 13
ØOB Oldboys 60 år 7 mands 2023-24 Kreds 18
U19
U19 Drenge Liga 2 INDE (2005-2006) - (09/12-2023) Pulje 6
U17
U17 Drenge Liga 3 (07) 11:11/9:9 -efterår 23 ombr Pulje 446
U16
U16 Drenge Liga 4 (2008) 11:11 - efterår 2023 ombr Pulje 474
U16 Drenge Liga 2 INDE (2008) - (09/12-2023) Pulje 7
U15
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2023 Pulje 537
U15 Drenge Liga 3 INDE (2009) - (10/12-2023) Pulje 9
U15 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (10/12-2023) Pulje 8
U14
U14 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2023 Pulje 648
U14 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2023 ombr Pulje 913
U14 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 167
U14 Drenge Liga 2 INDE (2010) - (09/12-2023) Pulje 11
U14 Drenge Liga 3 INDE (2010) - (09/12-2023) Pulje 12
U14 Piger Liga 3 INDE (2010) - (10/12-2023) Pulje 30
U13
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - efterår 2023 ombryd Pulje 759
U13 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 135
U12
U12 Piger C (2010) 5M - Forår 2022 Pulje 700
U11
U11 Drenge Kunstgræsturnering (2013) - 2. stævne Pulje 119
U11 Drenge B INDE (2013) - (10/12-2023) Pulje 61
U11 Drenge C INDE (2013) - (10/12-2023) Pulje 65
U11 Drenge C INDE (2013) - (10/12-2023) Pulje 64
U10
U10 Drenge B Kunstgræs (2014) 5M (2.dec./3.dec) Pulje 24
U10 Drenge C Kunstgræs (2014) 5M (2.dec./3.dec) Pulje 47
U10 Drenge B INDE (2014) - (09/12-2023) Pulje 78
U10 Drenge C INDE (2014) - (09/12-2023) Pulje 85
U9
U9 Drenge B Kunstgræs (2015) 5M (2.dec./3.dec) Pulje 84
U9 Drenge B INDE (2015) - (10/12-2023) Pulje 99
U9 Drenge C INDE (2015) - (10/12-2023) Pulje 106
U8
U8 Drenge C Kunstgræs (2016) 5M (2.dec./3.dec) Pulje 156
U8 Drenge C INDE (2016) - (09/12-2023) Pulje 126
U8 Drenge C INDE (2016) - (09/12-2023) Pulje 126
U7
U7 Drenge 3M INDE (2017) - (10/12-2023) Pulje 157
U7 Drenge 3M INDE (2017) - (10/12-2023) Pulje 156
U6
U6 Drenge 3M INDE (2018) - (10/12-2023) Pulje 140
U6 Drenge 3M INDE (2018) - (10/12-2023) Pulje 141

Log ind