Funder GF

Børneformand

Lasse Aaberg Frost
24619406

Dommerkontakt

Rasmus Bak Sørensen
60840908

Formand

Kasper Bach Olesen
20717516

Herreungdom

Lasse Aaberg Frost
24619406

Kampfordeler 11:11

Rasmus Bak Sørensen
60840908

Kampfordeler 5:5

Rasmus Bak Sørensen
60840908

Kampfordeler 8:8

Rasmus Bak Sørensen
60840908

Kampfordeler Old-boys

Rasmus Bak Sørensen
60840908

Kasserer

Søren Mortensen
40824339

Pigeungdom

Lasse Aaberg Frost
24619406

Spillercertifikatansvarlig

Kasper Bach Olesen
20717516

Sponsoransvarlig

Søren Mortensen
40824339

Log ind