DBU nedsætter Wichmanns karantæne

DBU’s Appeludvalg har torsdag stadfæstet skyldsspørgsmålet og bøden til Kristoffer Wichmann for matchfixing, men nedsætter karantænen til et halvt år.

DBU’s Appeludvalg har torsdag færdigbehandlet Kristoffer Wichmanns anke af Disciplinærudvalgets kendelse fra den 27. juni i år.

DBU havde tidligere på året idømt Kristoffer Wichmann karantæne for matchfixing på niveau 1 for spil på egen kamp. Denne karantæne udløb 30. juni.

27. juni valgte Disciplinærudvalget i en ny sag at idømme Kristoffer Wichmann en tillægssanktion, der betød, at spilleren blev udelukket fra al dansk fodbold fra den 1. juli og frem til den 31. december i år.

Den nye sag vedrører også overtrædelse af DBU’s regler om matchfixing, og karantænen kom som følge af, at Kristoffer Wichmann siden den første sag mod ham blev afsløret i at have spillet på udfaldet af yderligere tre kampe, han selv var udtaget til for FC Vestsjælland i maj 2010 samt i maj og juni 2012.

Kristoffer Wichmann indbragte gennem sin advokat, Henrik Stagetorn, 5. juli Disciplinærudvalgets kendelse af 27. juni for DBUs Appeludvalg med påstand om frifindelse for så vidt angår matchfixing af kampen den 24. maj 2010 samt i øvrigt formildelse af såvel bøden som karantænen.
 
Appeludvalget har i dag stadfæstet skyldsspørgsmålet og bøden på 30.000 kroner, men har nedsat karantænen til samlet set et halvt år til 5. august 2013.

”Appeludvalget lægger på den ene side vægt på omfanget og den tidsmæssige udstrækning af det ulovlige spil, men tillige betydelig vægt på, at forholdet samlet skal behandles som et førstegangstilfælde,” skriver udvalget blandt andet i dets kendelse.

Appeludvalget har ligeledes afvist Henrik Stagetorns påstand om, at Kristoffer Wichmanns ulovlige spil på kampen mellem Frem og FC Vestsjælland den 24. maj 2010 er omfattet af en forældelsesfrist.

Kristoffer Wichmann kan dermed genoptage sin aktive karriere med umiddelbar virkning.

DBU’s Appeludvalg består af formanden, landsdommer Henrik Bloch Andersen samt Finn Lautrup og Gert Eg.


Læs mere her:

  Kendelsen i sagen ”Kristoffer Wichmann påklager disciplinærudvalgets kendelse af 27. juni 2013”

 

Relaterede nyheder:
Wichmann dømt i ny matchfixing-sag
Politiet stopper efterforskning
Wichmanns straf justeres
Appeludvalg udsætter Wichmann-sag
Matchfixing politianmeldt
Halvt års karantæne for spil på egen kamp


Bemærk:

Nyheder fra DBU indeholder en redaktionel bearbejdning af formelle afgørelser og kendelser. Nyheder fra DBU er derfor ikke juridisk bindende i forhold til de pågældende sager eller kendelser samt den formelle sagsbehandling.

 

Af: Lars Berendt - 29. august 2013, 15:12