Gaveindsamling

Mangler I midler til at finansiere jeres næste fodboldprojekt i fodboldklubben?

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner, kan via denne side indsamle midler, der skal medvirke til at finansiere tiltag i foreningen.

Indbetalinger er fradragsberettigede.

DBU er af skattemyndighederne godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede på selvangivelsen, og hvis indbetaleren oplyser CPR-nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

Har din klub et projekt, som I gerne vil samle penge ind til via DBU, kan I kontakte DBU´s fundraiser Anne Porskær på anne@dbu.dk og høre nærmere om muligheden herfor.

Skattefradrag for pengegaver

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner (fx DBU), hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Det er fx muligt, når foreninger skal indsamle større beløb til idrætsbyggeri.

Den skattepligtige kan i 2017 slutfradrage det samlede ydede gavebeløb fordelt på én eller flere foreninger, der ikke overstiger 15.600 kr. Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver.

I praksis foregår det således:
  • Bidragsyderen indbetaler sin pengegave til DBU via den elektroniske indsamlingsplatform og udtrykker ønske om, hvad han eller hun ønsker at støtte.
  • Hvis bidragsyderen ønsker det, indberettes beløbet automatisk til Skat, så det kommer med på selvangivelsen.
  • Bidragsyderen skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det.
  • Bidragsyderen mister ikke fradragsretten, selvom han eller hun i forbindelse med gaveindbetalingen fremsætter ønske om, at gaven kommer en bestemt forening til gode.

Læs mere herGaveindsamlinger

Nibe B

Målet for indsamlingen er få en kunstgræsbane i Nibe. En kunstgræsbane giver alle vore medlemmer gode vilkår for at spille fodbold hele året – også om vinteren hvor græsbanerne er lukkede. Nibe Skole ser også store perspektiver i en kunstgræsbane, der vil øge deres muligheder for at tilbyde eleverne udendørs aktiviteter året rundt. Projektet skal i høj grad være med til at samle byen og udnytte de turistmæssige formål som Nibe af Aalborg Kommune er udset til at være. Nibe Boldklub ønsker med projektet at udvikle et koncept hvormed der kan trækkes norske og svenske fodboldhold til Nibe for at træne og bo i eks. vis Nibe Hallens værelser og Sølyst Campings overnatnings huse. Nibe Boldklub med sine ca. 600 medlemmer bliver i dag stærkt sponsoreret af byens butikker og virksomheder og håber med dette initiativ at kunne skaffe øget omsætning til sponsorerne via de udenlandske gæsters besøg i Nibe. Vi vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at Nibe Boldklub geografisk er placeret i den vestlige del af Aalborg Kommune, hvilket vil kunne give en naturlig geografisk balance af kunststofbaner i Aalborg Kommune med en placering i Nibe. Budgettet er på kr. 3.000.000 http://www.nibeboldklub.dk/kunstgraesbane-projektetet/
Indsamlingsperiode:
15-05-2017 - 31-12-2018
Sunds IF

Sunds IF har en lang tradition for at være en af Herning kommunes førende foreninger, hvor omdrejningspunktet er aktiviteter til børn, unge og ældre i Sunds by. Denne position vil vi gerne fastholde og udbygge med et multiprojekt, hvor der tænktes i helheder og hvor samarbejde med byens skoler og daginstitutioner intensiveres med opførsel af et multibane- og kunststofbaneanlæg ved Idrætscenter Sunds Vest. I første omgang i fase 1 er det besluttet, at der etableres en kunststofbane i 2017 i kommunalt samarbejde. Kunststofbanen kan anvendes hele året til gavn for byens borgere i Sunds og omegn. Sunds Idrætsforening er en fodboldforening med over 700 medlemmer i en by med omkring 4000 indbyggere. Vi har målrettet arbejdet med DBU’s holdninger og handlinger for ungdomsarbejdet og har derigennem oparbejdet en position, hvor vi i dag afvikler mange af DBU’s aktiviteter, fodboldskoler, pigeraket, kom ud af pomfritten og fodbold fitness for motionsspillere. Alle aktiviteter der understøtter sunde og gode børne- og unge- og voksenmiljøer. Multiprojektet vil omfatte dels multibane, kunststofbane, fitnessredskaber mm., lysanlæg, og tribune. Dertil kommer gårdhavemiljø ved Idrætscenter Sunds Vest med pavilloner, cykelparkering og grønne arealer. www.sundsif.dk/multiprojekt
Indsamlingsperiode:
01-06-2017 - 31-12-2019
Holmegaard GB

Målet med indsamlingen er, at få en kunstgræsbane i Holmegaard, placeret ved hallen. Ligeledes er ønsket stort om en basket, crossfit samt petanque bane. En kunstgræsbane giver alle vores medlemmer gode vilkår for at spille fodbold hele året - også om vinteren hvor græsbanerne er lukkede. Den nærved liggende skole ser også store perspektiver i anlæggelsen af en sådan bane, da dette vil øge mulighederne for at skolen kan lave aktiviteter hele året rundt. En multibane i Holmegaard vil være et samlingssted. http://holmegaardfodbold.dk/klubben/projekterbold-rytmik/project
Indsamlingsperiode:
01-07-2017 - 01-01-2019
Brabrand IF

Brabrand IF er i dag udfordret af problematiske baneforhold. Dels grundet mangel på banekapacitet og dels grundt hyppigt oversvømmede baner. Derfor er etableringen af en kunstgræsbane helt essentiel for at sikre tidssvarende rammer. Rammer der fortsat vil skave fælleskaber på tværs af Brabrand. Brabrand IF har et godt udgangspunkt; klubbens medlemsskare omfatter et bredt udsnit både i forhold til køn, etnicitet, social baggrund og mange andre forhold. Klubbens medlemssammensætning afspejler på mange måder det lokalområde, som klubben er en vigtig og naturlig del af.
Indsamlingsperiode:
01-10-2017 - 01-01-2019
Lindved GF

Støt en multibane til gavn for Lindveds børn og unge! En multibane vil være et naturligt samlingspunkt for byens børn og unge i fritiden, og dermed til stor gavn for lokalsamfundet. Her kan de unge være sammen i fritiden om diverse boldspil uden voksen indblanding. Det bidrager til at de unge får gode sociale relationer, mere motion og dermed et bedre helbred. Lindved har ikke et samlings sted for vores unge mennesker, og jeg ser at en multibane vil være et naturligt samlingspunkt, hvor man både kan være med til at spille på banen eller kigge på at andre spiller — og på den måde være en del af fællesskabet. Der kan dyres mange forskellige sportsgrene på multibanen — så vi "rammer" en bred del af befolkningen Multibanen placeres centralt og frit tilgængeligt for alle mellem fodboldbanerne og skolen. Det betyder også, at skolen kan benytte multibanen i undervisningen f.eks. i volleybold, hockey, håndbold, fodbold og basketball. Der ud over sikre denne placering også, at skolebørn, store som små, har mulighed for at benytte banen i frikvarteret. En bold under armen — så er man klar. Sportsklubben kan bruge banen i forbindelse med fodboldtræning. Lindved DF får med en multibane mulighed for at flytte noget træning ud i naturen når vejret tillader det.
Indsamlingsperiode:
21-02-2018 - 01-11-2018
Viby IF

Formålet med gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane på Viby Idrætscenter. Behovet for et kunstgræsbaneanlæg på netop Viby Idrætscenter er stort af mange årsager: - Viby Idrætscenter ligger centralt og anvendes af rigtig mange børn og voksne dagligt - For mange årgange er der et fodboldmæssigt spilstop i de 5 vintermåneder. - Det er risikofyldt for fodboldspillere at træne og spille fodbold på ujævne og frosne baner. - Ofte stopper børn med at spille fodbold i forbindelse med efterårs- og vintersæsonen.
Indsamlingsperiode:
27-02-2018 - 31-12-2018
TMG

Målet for gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane, så TMG Fodbold kan tilbyde vintertræning til alle medlemmer
Indsamlingsperiode:
03-05-2018 - 31-12-2019
Viser gaveindsamling 1-7 af 7