Gaveindsamling

Hjælp til indsamling?

Har I brug for at indsamle midler til nye tiltag i jeres klub? Så kan DBU hjælpe…

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner kan nemlig indsamle midler, der er fradragsberettigede for gavegivere.

Det skyldes, at DBU er godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede, og hvis indbetaleren oplyser CPR/CVR nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

Hvad kan I samle ind til?

Indsamlinger og donationer skal ligge indenfor DBU’s formål som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation. Det vil eksempelvis sige styrkelse af folkesundheden, udvikling af fodboldens faciliteter og fremme af fairplay, inklusion og gensidig respekt mellem mennesker m.v., der henvises til formålsbestemmelserne i DBU’s love. Det kunne fx være realisering af bygge- og anlægsprojekter, fx multi- eller kunstgræsbaner.

Hvordan kan I samle ind?

Aktivitet Vær opmærksom på at:
Omdeling af fx flyers/breve med information om projektet til private/virksomheder Hus- og gadeindsamling er ikke tilladt
Kampagner i lokale medier
Kampagner på sociale medier Kampagnerne kan også foregå i lukkede grupper
Kampagner i fbm. stævner og andre klubaktiviteter Man må ikke foretage indsamling på private områder, herunder på caféer og i butiksområder uden forudgående tilladelse

Hvordan opretter I en indsamling?

  1. I opretter en indsamling ved at hente og udfylde en ansøgningsskabelon Anmodning om oprettelse af gaveindsamling
  2. Send skabelonen til DBU´s fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk, som screener ansøgningen. Såfremt den godkendes, etableres en digital indsamlingsplatform på www.dbu.dk, hvor indsamlingen skal foregå
  3. Gavegiveren indbetaler herefter sin pengegave til DBU via den digitale indsamlingsplatform. Hvis gavegiveren ønsker det og registrerer CPR-nummer, indberettes beløbet automatisk til SKAT. Gavegiveren skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det. DBU sørger for at anmelde indsamlingen.
  4. Når gaveindsamling skal udbetales, udfyldes denne skabelon, regnskab og dokumentation for projektets gennemførsel fremsendes til lewi@dbu.dk

Hvad er en fradragsberettiget gave?

Skattemæssigt fradrag for gaver til idrætsforeninger m.v. forudsætter naturligvis, at der er tale om en gave. Der vil ikke være tale om en gave, såfremt gavegiver opnår en modydelse for betalingen. Hvis den lokale håndværker eksempelvis donerer 10.000 kr. og får billetter til et arrangement retur, vil der ikke være tale om en fradragsberettiget gave. Det er irrelevant for vurderingen heraf, hvorvidt donationen langt overstiger værdien af modydelsen eller ej. Udgifterne vil for gavegiver efter omstændighederne være fradragsberettigede efter andre regler.

Kan vi benytte Mobilepay?

Gavegiverne kan betale med mobilepay på den digitale indbetalingsplatform. Vi kan desværre endnu ikke oprette specifikke Mobilepay nummer, som I kan få og benytte til jeres indsamling. Det skyldes, at Mobilepay endnu ikke kan tilbyde skattefradrag ved denne løsning. Vi forventer at de vil kunne dette indenfor kort tid, og så vil I høre fra os. Man må ikke som privatperson eller klub bruge MobilePay gaveindsamlingen. Det kræver nemlig, at I har et CVR-nummer og en godkendelse på indsamlingen fra Indsamlingsnævnet og en MobilePay MyShop aftale.

Hvor finder vi mere information?

  • Læs mere om jeres muligheder via dette link
  • Kontakt Lene Wittek-Holmberg, lewi@dbu.dk hvis du har spørgsmålGaveindsamlinger

NUGF Viborg

test indsamling
Indsamlingsperiode:
01-01-2014 - 07-12-2019
Nibe B

Målet for indsamlingen er få en kunstgræsbane i Nibe. En kunstgræsbane giver alle vore medlemmer gode vilkår for at spille fodbold hele året – også om vinteren hvor græsbanerne er lukkede. Nibe Skole ser også store perspektiver i en kunstgræsbane, der vil øge deres muligheder for at tilbyde eleverne udendørs aktiviteter året rundt. Projektet skal i høj grad være med til at samle byen og udnytte de turistmæssige formål som Nibe af Aalborg Kommune er udset til at være. Nibe Boldklub ønsker med projektet at udvikle et koncept hvormed der kan trækkes norske og svenske fodboldhold til Nibe for at træne og bo i eks. vis Nibe Hallens værelser og Sølyst Campings overnatnings huse. Nibe Boldklub med sine ca. 600 medlemmer bliver i dag stærkt sponsoreret af byens butikker og virksomheder og håber med dette initiativ at kunne skaffe øget omsætning til sponsorerne via de udenlandske gæsters besøg i Nibe. Vi vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at Nibe Boldklub geografisk er placeret i den vestlige del af Aalborg Kommune, hvilket vil kunne give en naturlig geografisk balance af kunststofbaner i Aalborg Kommune med en placering i Nibe. Budgettet er på kr. 3.000.000 http://www.nibeboldklub.dk/kunstgraesbane-projektetet/
Indsamlingsperiode:
15-05-2017 - 01-05-2019
Sunds IF

Sunds IF har en lang tradition for at være en af Herning kommunes førende foreninger, hvor omdrejningspunktet er aktiviteter til børn, unge og ældre i Sunds by. Denne position vil vi gerne fastholde og udbygge med et multiprojekt, hvor der tænktes i helheder og hvor samarbejde med byens skoler og daginstitutioner intensiveres med opførsel af et multibane- og kunststofbaneanlæg ved Idrætscenter Sunds Vest. I første omgang i fase 1 er det besluttet, at der etableres en kunststofbane i 2017 i kommunalt samarbejde. Kunststofbanen kan anvendes hele året til gavn for byens borgere i Sunds og omegn. Sunds Idrætsforening er en fodboldforening med over 700 medlemmer i en by med omkring 4000 indbyggere. Vi har målrettet arbejdet med DBU’s holdninger og handlinger for ungdomsarbejdet og har derigennem oparbejdet en position, hvor vi i dag afvikler mange af DBU’s aktiviteter, fodboldskoler, pigeraket, kom ud af pomfritten og fodbold fitness for motionsspillere. Alle aktiviteter der understøtter sunde og gode børne- og unge- og voksenmiljøer. Multiprojektet vil omfatte dels multibane, kunststofbane, fitnessredskaber mm., lysanlæg, og tribune. Dertil kommer gårdhavemiljø ved Idrætscenter Sunds Vest med pavilloner, cykelparkering og grønne arealer. www.sundsif.dk/multiprojekt
Indsamlingsperiode:
01-06-2017 - 31-12-2019
Viby IF

Formålet med gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane på Viby Idrætscenter. Behovet for et kunstgræsbaneanlæg på netop Viby Idrætscenter er stort af mange årsager: - Viby Idrætscenter ligger centralt og anvendes af rigtig mange børn og voksne dagligt - For mange årgange er der et fodboldmæssigt spilstop i de 5 vintermåneder. - Det er risikofyldt for fodboldspillere at træne og spille fodbold på ujævne og frosne baner. - Ofte stopper børn med at spille fodbold i forbindelse med efterårs- og vintersæsonen.
Indsamlingsperiode:
27-02-2018 - 31-12-2019
TMG

Målet for gaveindsamlingen er at indsamle midler til en kunstgræsbane, så TMG Fodbold kan tilbyde vintertræning til alle medlemmer
Indsamlingsperiode:
03-05-2018 - 31-12-2019
Gentofte-Vangede Idrætsforening

Giv lidt og vær til stor gavn! Vi er glade for alle der støtter GVI, og nu giver vi dig muligheden, uden du behøver at tegne sponsorater - GVI starter nemlig en såkaldt crowd-funding, hvor vores mål er 300.000 kr. Det er hårde tider for klubben, hvor det at drive en fodboldklub er i konkurrence med alle mulige andre ting, især børn og unge kan bruge fritiden til. Derfor er det også vigtigt, at vi giver vores medlemmer de absolut bedste vilkår vi kan - i klubben og ikke mindst på banerne. Der er mange ting vi gerne vil, men frem for alt vil vi gerne gøre mere der hvor det betyder mest - på anlægget. Derfor sætter GVI nu en crowd-funding op, hvor målet er at skabe bedre rammer på anlægget, feks ved køb af en Goal-station, der gør træningen sjovere og skaber bedre fodboldspillere. Læs mere om vores projekter på anlægget: http://www.gvi-fodbold.dk/funding Det eneste du skal gøre, er at udfylde dine personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger, samt beløb. På forhånd tak for støtten og dit bidrag. GVI - hilsener Bestyrelsen
Indsamlingsperiode:
08-11-2018 - 31-08-2019
Viser gaveindsamling 1-6 af 6