MENU

DBU søger fagfolk

DBU søger ressourcepersoner, som gennem deres deltagelse i fodboldforbundets faggrupper vil bidrage til videreudviklingen af dansk fodbold de kommende år. Deadline tirsdag.

DBU søger lige nu fagfolk til fodboldforbundets 15 faggrupper.

Målsætningen med den eksterne ansøgningsprocedure er at udvide rekrutteringsgrundlaget og afsøge markedet for kvalificerede personer til faggrupperne.

DBU’s nuværende strategi og målsætning, som er beskrevet i folderen ”Vejen mod 2015”, baserer sig på fire strategiske hovedindsatsområder, kerneværdierne ”passion, udvikling og fællesskab” samt på SMART-mål for alle organisationens fokusområder.

Disse mål skal blandt andet opnås gennem arbejdet i og resultaterne af faggruppernes indsats. Det er således gruppernes opgave at sikre, at kvaliteten i fodboldforbundets egne og de godt 1.700 klubbers tilbud til deres medlemmer fastholdes og videreudvikles på et niveau, så fodbolden fortsat fornyer sig gennem den produktudvikling, som grupperne er med til at tilvejebringe indenfor deres områder.

Det skal blandt andet sikres gennem udvælgelsen af de nye medlemmer i faggrupperne, hvis opgaver, kompetencer og profilbeskrivelser for medlemmerne er beskrevet på temasiderne, der henvises til nedenfor.

Faggrupperne, som DBU søger fagligt kompetente, frivillige medlemmer til, dækker en bred vifte af de fagspecifikke områder, som varetages af de enkelte af de 15 faggrupper:

Børnegruppen, Dommergruppen, Fodboldens Etiske Råd, Fairplay/CSR-gruppen, Futsalgruppen, Herreeliteungdomsgruppen, Kvindeelitegruppen, Lovgruppen, Medicinsk gruppe, Programgruppen, Samfundsgruppen, Seniorgruppen, Ungdomsgruppen, Uddannelsesgruppen og Udviklingsgruppen.


Inspiration udefra

Medlemmerne af de tidligere fagudvalg blev indtil 2012 udelukkende rekrutteret gennem DBU, lokalunionerne og klubberne.

Åbningen for eksterne ansøgere, som ikke behøver have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU, lokalunionerne eller klubberne, sker blandt andet for hele tiden at sikre den størst mulige faglighed til gavn for den fortsatte udvikling af dansk fodbold.

DBU’s nuværende faggrupper er resultatet af en organisationsændring, og har fungeret siden 1. august 2012. De nuværende medlemmer er udpeget til en periode frem til DBU’s repræsentantskabsmøde 1. marts 2014.

Med effektueringen af den omtalte organisationsændring på det ”skæve” tidspunkt i sommeren 2012, besluttede DBU’s bestyrelse sig dengang for at give de nye grupper 19 måneder til at etablere sig og igangsætte deres arbejde. Hensigten er fremadrettet, at medlemmerne udpeges for to år, det vil sige næste gang fra DBU’s kommende repræsentantskabsmøde den 1. marts 2014.

Derfor igangsætter DBU den nye interne og eksterne rekrutteringsprocedure, hvor både de eksisterende medlemmer af faggrupperne og helt nye kandidater igen kan søge.


32 nye personer bidrager

Med den nye ansøgningsprocedure fra 2012 har der dermed været lagt op til en helt ny grad af åben rekruttering af kompetente fagpersoner med og uden enten formel eller reel tilknytning til hverken fodboldens organisationer eller klubberne.

DBU modtog første gang for halvandet år siden 317 ansøgninger til de i alt 90 poster i de dengang 15 nye faggrupper.

Det resulterede i rekrutteringen af i alt 32 personer – svarende til lige over en tredjedel af alle gruppemedlemmerne – som aldrig tidligere havde haft tilknytning til DBU og langt størstedelen aldrig tidligere havde indgået i det faglige udvalgs- eller gruppearbejde i DBU.

Det er i princippet alle de 90 gruppepladser, der er i spil, idet alle de nuværende medlemmer formelt skal sende en ansøgning ind for at tilkendegive deres interesse i at fortsætte arbejdet.

For at sikre faggruppernes reference til DBU’s bestyrelse, Breddeudvalget eller Professionelt Udvalg udgøres 17 af de 90 pladser imidlertid af medlemmer af DBU’s bestyrelse, hvoraf de 13 udgør formandsposterne i de pågældende grupper.


Ansøgningsperiode

Der har været åbnet for ansøgere siden den 10. december.

DBU, lokalunionerne og klubberne opfordres ligesom ved sidste ansøgningsprocedure til at bringe relevante emner fra deres organisation eller netværk i spil til gruppesammensætningen ved at få dem til at søge. Samtidig opfordres alle de nuværende medlemmer af DBU’s faggrupper til at ansøge.

Nederst på denne side kan du klikke på den enkelte faggruppe, og læse om hver enkelt faggruppes arbejdsområder samt hvilke faglige kompetencer, der tilgodeses for kandidater til de enkelte grupper. Ansøgerne skal skrive en motiveret ansøgning ud fra en skabelon, som ligeledes findes nedenfor.

Ansøgningsfristen er sat til tirsdag den 14. januar 2014 klokken 10.00.

Kandidaterne vil blive gennemgået af formændene og sekretærerne for de enkelte faggrupper samt af DBU’s forretningsudvalg og bestyrelse.

Sammensætningen af grupperne vil blive kommunikeret direkte til de pågældende samt offentliggjort her på dbu.dk omkring 1. marts 2014.

 

Sådan søger du om at komme med i faggrupperne:

DBU’s faggrupper:

Du kan finde mere information om hver enkel faggruppes arbejdsområde samt hvilke faglige kompetencer, der tilgodeses ved at klikke på den specifikke faggruppe herunder:

Børnegruppen

Dommergruppen

Fodboldens Etiske Råd

Fairplay/CSR-gruppen

Futsalgruppen

Herreeliteungdomsgruppen

Kvindeelitegruppen

Lovgruppen

Medicinsk gruppe

Programgruppen

Samfundsgruppen

Seniorgruppen

Ungdomsgruppen

Uddannelsesgruppen

Udviklingsgruppen

Ansøgnings- og indstillingsperiode :

DBU, Lokalunionerne og klubberne opfordres, ligesom ved sidste ansøgningsprocedure, til at bringe relevante emner fra deres organisation eller netværk i spil til gruppesammensætningen ved at få dem til at søge. Samtidig opfordres alle de nuværende medlemmer af DBU’s faggrupper til formalt at ansøge for derigennem at tilkendegive interessen for at fortsætte arbejdet.

Tirsdag den 10. december 2013 klokken 10.00 til tirsdag den 14. januar 2014 klokken 10.00.

Kandidaterne vil blive gennemgået af formændene og sekretærerne for de enkelte faggrupper samt af DBU’s forretningsudvalg og bestyrelse.

Sammensætningen af grupperne vil blive offentliggjort på dbu.dk omkring den 1. marts 2014.Ansøgninger:

Du ansøger ved at skrive en motiveret ansøgning, der beskriver hvorfor netop du er kvalificeret til den pågældende faggruppe.

Du bedes tage udgangspunkt i den skabelon, som du finder her, og som indeholder følgende:

  • Beskrivelse af dine specifikke kompetencer ift. faggruppes arbejdsområde
  • Beskrivelse af dine erfaringer med at arbejde indenfor faggruppens arbejdsområde
  • Beskrivelse af din interesse for fodbold
  • Øvrige relevante forhold

Ansøgningen skal fylde maksimalt en A4-side og være vedhæftet et CV med relevante erfaringsmæssige informationer.

Du bedes sende os din motiverede ansøgning senest tirsdag den 14. januar 2014 klokken 10.00 samt CV til e-mail adressen faggrupper@dbu.dk og i emnefeltet skrive, hvilken faggruppe du ansøger, for eksempel ”Ansøgning til DBU’s Børnegruppe”.Krav :

For hver faggruppe er der en række krav eller kompetencer, som skal opfyldes, og som du bedes redegøre for i den motiverede ansøgning. Der er dog også nogle generelle krav, som gælder for samtlige faggrupper:

  • IT på brugerniveau
  • Engageret (forstået som viljen til at præge gruppens arbejde)
  • Åben (forstået som evnen til at se en sag fra flere sider)
  • Samarbejdsevner og mulighed for at deltage på godt fire årlige møder

For yderligere spørgsmål bedes du kontakte Stine Hedekær Christensen på stic@dbu.dk

 


 Yderligere oplysninger:


Download DBU’s strategifolder ”Vejen mod 2015”.


Læs mere her:

32 nye ansigter til at videreudvikle dansk fodbold


Mød andre fagfolk:

Vi bragte portrætter af fem af de helt nye ressourcepersoner, som kom ind i faggrupperne i august 2012. Mød dem her:

Portræt: Sociologen, der vil mere med fodbolden
Portræt: Fodboldskolens ambassadør
Portræt: Fynbo vil præge udviklingen
Portræt: Kong Jacob af Esbjerg!
Portræt: Forsker med forkærlighed for for fodbold

Log ind