Velkommen til Udviklingsplanen

VELKOMMEN TIL ARBEJDET MED UDVIKLINGSPLANEN FOR DANSK FODBOLD FOR PIGER OG KVINDER 2022-2027:

DBU skal samle dansk fodbold og skabe rammer der gør, at fodbolden kan udvikle sig i den tid, vi befinder os i. DBU skal udvikle og udfordre det kulturelle fundament på en måde, der flytter os tættere på hinanden, på samfundet og signalerer udvikling og prioriterer ligeværd. Det vil samtidig betyde at klubber opnår bedre muligheder for at geare sig til fremtidens foreningsliv. Vi skal derfor give piger og kvinder mulighed for at blive en fuldt ud integreret del af dansk fodbold, med alle de muligheder fodbolden i dag rummer for drenge og mænd – på samme vilkår – sammen! Det er forsat en udfordring i dag.

Udviklingsplanen for dansk fodbold for piger og kvinder, har identificeret vores fælles kultur som den største barriere for hvorfor vi ikke lykkes. Af samme grund er arbejdet med kulturen Udviklingsplanens omdrejningspunkt. En samling af dansk fodbold på den måde som arbejdet appellerer til, vil understøtte fundamentet for dansk fodbold så Børne -, ungdoms -, talentstrategi og Get Movin’ får endnu bedre muligheder for at lykkes, og være med til at skabe en endnu stærkere union.

Bag om oplægget til Udviklingsplanen for dansk fodbold for piger og kvinder ligger et rigtig stort stykke forarbejde, analyser, utallige spændende og vigtige drøftelser, inddragelse af viden og inspiration udefra og positivt samarbejde og sparring på tværs af organisationen. I alt 89 personer har været involveret i arbejdet med udviklingsplanen, og endnu flere hvis vi tæller det analytiske forarbejde med!

Der er lagt op til 12 forskellige indsatsområder med i alt 23 elementer. Alle stikker de ned i arbejdet med vores fælles kultur på forskellige måder og niveauer. Vi har glædet os meget til at præsentere arbejdet for jer og håber at I vil give jer tid til at dykke ned i baggrund, emner og indsatser.

Rigtig god fornøjelse!  

Med venlig hilsen

Styre – og arbejdsgruppe

Udviklingsplanen for dansk fodbold for piger og kvinder

Udviklingsplan

Såfremt I har input og anbefalinger til udviklingsplanen generelt eller indsatser/emner, er I meget velkomne til at sende disse til projektleder Tina Enestrøm på tina@dbu.dk, men dette senest d. 3. december 2023, så det kan nå at komme med i det videre arbejde.