National behandling af minoransøgninger ved DBU

National behandling ved DBU

Når sagerne bliver behandlet nationalt af DBU, er udgangspunktet fra FIFA’s side, at man skal bruge samme dokumentation som hvis sagen skulle behandles af FIFA. Dog har vi i DBU udfærdiget en række tro- og loveerklæringer der erstatter de omfattende dokumentskrav, og derfor kan vi kan komme lettere igennem processen. Disse tro- og loveerklæringer skal udfyldes og underskrives af begge forældre. Der er ligeledes oprettet en række dokumenter til særtilfælde hvor spilleren er rejst til Danmark med den ene forælder og andre situationer der falder udenfor normen hvor én eller begge forældre ikke kan underskrive.

Hvis der er behov for en tro- og loveerklæring der ikke fremgår af nedenstående gennemgang, bedes I kontakte DBU Jura via transfer@dbu.dk

Undtagelse 1: Artikel 19.2 a)

Spilleren flytter med sin forældre af årsager der ikke er knyttet til den mindreåriges fodbold, f.eks. forældrenes arbejde i Danmark.

De dokumenter vi skal bruge i denne slags sager er følgende:

 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub
 • Tro- og loveerklæring fra spillerens forældre vedrørende at flytningen sker på baggrund af arbejde eller den pågældende grund der ikke er relateret til spillerens fodbold

 

De relevante tro- og loveerklæringer findes her:

Flytning grundet arbejde (flytter med begge forældre)

Flytning grundet arbejde (flytter kun med den ene forælder)

Førstegangsregistrering grundet flytning grundet arbejde (flytter med begge forældre)

Førstegangsregistrering grundet flytning grundet arbejde (flytter med den ene forælder)

Flytning grundet nationalitet (flytter med begge forældre) 

Flytning grundet nationalitet (flytter med den ene forælder)

Førstegangsregistrering grundet flytning grundet nationalitet (flytter med begge forældre)

Førstegangsregistrering grundet flytning grundet nationalitet (flytter med den ene forælder)

Flytning grundet andre årsager (flytter med begge forældre) – BEMÆRK VIGTIGT: den pågældende grund skal udførligt beskrives i afsnit 2. Hvis dette ikke gøres vil ansøgningen ikke blive godkendt af DBU.

Flytning grundet andre årsager (flytter med den ene forælder)  – BEMÆRK VIGTIGT: den pågældende grund skal udførligt beskrives i afsnit 2. Hvis dette ikke gøres vil ansøgningen ikke blive godkendt af DBU.

Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub kan findes her:

Erklæring om amatørstatus

 

Undtagelse 2: Artikel 19.2 c)

Spilleren får overført spillercertifikatet mellem to lande hvor både den nye klub og spillerens bopæl er indenfor 50 km af den fælles grænse.

De dokumenter vi skal bruge i denne slags sager er følgende:

 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub
 • Bevis for at spilleren og familien bor indenfor 50 km af den fælles landegrænse og at den anmodende klubs hovedkvarter befinder sig indenfor 50 km af den samme fælles landegrænse og at der i alt at under 100 km fra boligen til hovedkvarteret
 • Tro- og loveerklæring fra spillerens forældre vedrørende at de pågældende km-mål er korrekte

Den relevante tro- og loveerklæring findes her:

50 km-reglen

Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub kan findes her:

Erklæring om amatørstatus

 

Undtagelse 3: Artikel 19.3 og 19.4)

Spilleren og familien har boet i Danmark minimum 5 år i træk uden afbrydelser og har ikke tidligere været registreret i andre lande eller forbund.

De dokumenter vi skal bruge i denne slags sager er følgende:

 • Spillerens pas eller andet officielt billede-ID
 • Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub
 • Bevis for at spilleren og at familien har været bosat i Danmark i minimum 5 år uden afbrydelser
 • Tro- og loveerklæring fra spillerens forældre om at familien har været bosat i Danmark i minimum 5 år uden afbrydelser

Den relevante tro- og loveerklæring findes her:

Bosat i Danmark i minimum 5 år uden afbrydelser

Erklæring om amatørstatus fra den anmodende klub kan findes her:

Erklæring om amatørstatus

 

De forskellige dokumenter skal som udgangspunkt være i PDF-format.

Tro- og loveerklæringen, bekræftelsen på amatørstatus samt andre relevante dokumenter der ikke indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes til DBU’s administration på dbuminor@dbu.dk

PDF-kopierne af pas og andre dokumenter med personfølsomme oplysninger skal fremsendes på vores sikkermail via adressen sikkermail-juraoglicens@dbu.dk